Iš pradžių Monet.lt sistema man atrodė ganėtinai sudėtinga, tačiau vėliau pamačiau jos privalumus. Tikrai novatoriškas sprendimas. Galiu vienoje vietoje turėti eshop'ą, POS'ą. — Mindaugas Senvaitis, UAB MAGNA AUTO projektų vadovas
Susisiekime! 8 646 90321

ES finansavimas

apie_mus_l

es

UAB „Admoneo“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „INOVATYVIOS MOKESTINĖS APSKAITOS VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“

UAB „Admoneo“ įkurta 2008 metais, veikia finansinės apskaitos srityje. Finansų analizė, planavimas, apskaita yra labai svarbi kiekvienos įmonės veiklos dedamoji, užtikrinanti efektyvų įmonės valdymą ir sprendimų priėmimą. Įmonės teikiamos paslaugos skirtos klientų įmonių vadovų bei darbuotojų pirminės informacijos poreikiams, kad padėtų priimti apgalvotus ir motyvuotus sprendimus įmonės veiklai reguliuoti bei jos darbo efektyvumui gerinti.
UAB „Admoneo“ savo veikloje apjungia IT ir ekonomines žinias ir teikia vartotojams šiuolaikiškas, modernias finansinės ir mokesčių apskaitos paslaugas, remiasi aukšta darbuotojų kompetencija, aukštu veiklos efektyvumu ir patikimumu, naujų ir inovatyvių finansinės apskaitos technologijų diegimu.
Projekte numatytos veiklos sudaro puikias prielaidas kurti inovatyvius ir komerciškai sėkmingus finansinės apskaitos įrankius, skirtus daug žinių ir laiko reikalaujančiam darbui automatizuoti ir sumažinti iki minimumo žmogiškųjų klaidų grėsmę.
Vykdant projektą bus sukurta mokesčių valdymo sistema LOGIS. Ši sistema, pasinaudodama įmonės apskaitos duomenimis, apskaičiuos ir užpildys mokesčių deklaracijas. Taip pat leis viduryje apskaitinio laikotarpio planuoti savo mokesčius, tai suteiks galimybę verslo subjektams priimti atitinkamus strateginius verslo sprendimus. Įmonės galės ne tik apskaičiuoti, bet ir pasitikrinti apskaičiuotus mokesčius, tokiu būdu bus išvengiama įstatymų nežinojimo problemos ir iškylančių apskaitos klaidų.

UAB „Admoneo“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0069. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Admoneo“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą ir sukurti inovatyvią mokestinės apskaitos valdymo sistemą.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 425 107,47 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://www.admoneo.lt/

________________________________________________

UAB „Admoneo“ įgyvendo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Inovatyvių skaitmeninės buhalterijos technologijų kūrimas“

UAB „Admoneo“ teikianti finansinės apskaitos paslaugas įkurta 2008 metais. Finansinė apskaita yra labai svarbi kiekvienos įmonės veiklos dedamoji, užtikrinanti efektyvų įmonės valdymą ir sprendimų priėmimą. Įmonės teikiamos paslaugos tenkina paslaugas vartojančių įmonių vadovų bei darbuotojų pirminės informacijos poreikius, kad padėtų priimti apgalvotus ir motyvuotus sprendimus įmonės veiklai reguliuoti bei jos darbo efektyvumui gerinti. UAB „Admoneo“ tikslas – suvienyti IT ir ekonomines žinias ir teikti vartotojams šiuolaikiškas, modernias finansinės apskaitos ir dokumentų valdymo paslaugas. Įmonė savo veikloje remiasi aukšta darbuotojų kompetencija, aukštu veiklos efektyvumu ir patikimumu, naujų ir inovatyvių finansinės apskaitos technologijų diegimu.

UAB „Admoneo“ projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę J05-LVPA-K Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai, projekto numeris J05-LVPA-K-04-0099.

UAB „Admoneo“ įgyvendinto projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, suvienyti IT ir ekonomines žinias ir teikti vartotojams šiuolaikiškas, modernias finansinės apskaitos ir dokumentų valdymo paslaugas, sukuriant produktus buhalterinių dokumentų skaitmeninimui. Projekto metu bus sukurta buhalterinių spausdintinų dokumentų skaitmeninimo sistema M_OCR, leisianti iki minimumo sumažinti darbo sąnaudas vykdant finansinės apskaitos operacijas.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 81 935,06 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://www.admoneo.lt/

Atsiliepimai

noriu pasakyti, kad labai patenkinta Jūsų sukurtu produktu - buhalterinės apskaitos programa "Monet" dėl šių priežasčių:
1. pagrindinis programos privalumas - darbas per internetą, kas suteikia vartotojui galimybę laisviau prieiti prie apskaitos duomenų, dirbti neprisirišant prie darbo vietos;
2. nereikia rūpintis serverio palaikymu ir duomenų bazės saugumu;
3. pakankamai paprasta ir greit išmokstama;
4. apima visas pagrindines buhalterinės apskaitos funkcijas, formuojamų ataskaitų informatyvumas leidžia nuolat sekti įmonės finansinius rodiklius, juos analizuoti; 5. ir kas labai aktualu kiekvienam - nedidelė kaina ir, be to, neatsiranda papildomų išlaidų dėl programos priežiūros ir atnaujinimo darbų - tuo pasirūpina "Monet" specialistai.

Anna Nazarova, kelių įmonių buhalterė

Iš pradžių Monet.lt sistema man atrodė ganėtinai sudėtinga, tačiau vėliau pamačiau jos privalumus. Tikrai novatoriškas sprendimas. Galiu vienoje vietoje turėti eshop'ą, POS'ą.

Mindaugas Senvaitis, UAB MAGNA AUTO projektų vadovas